FANDOM


l nyles;e;e;n;s;w;n;u;l rug;s;s;l diplomat;n;e;open n;open s;s;l lady;n;n;l bed;s;w;w;open n;open s;s;l wardrobe;l manservant;n;n;s;e;n;d

d;s;w;n;s;e;e;n;s;w;s;s;w;w;l well;l bucket;use well;use bucket;use bucket;drink bucket;w;w;w;w;s;e;l farmboy;e;l woman;e;l milkmaid;e;s;w

l halfling;w;l alanna;w;l lothmar;w;s;e;l weaver;e;l butcher;e;l wrightly;e;s;w;w;w;w;n;n;n;n;e;e;e;e;n;n;w;open n;n;l certificate;w;gaze s;

crawl s;crawl n;e;s;w;open s;s;e;gaze n;crawl n;crawl s;w;n;w;open n;n;w;gaze s;crawl s;crawl n;e;s;w;open s;s;e;gaze n;crawl n;crawl s;w;n;

e;e;e;e;n;n;l diana;w;w;n;n;w;l soldier;s;l thron;n;e;e;l soldier;s;l jim;n;w;n;u;w;s;e;e;n;w;n;d;s;s;s;w;w;n;n;n;n;e;e;e;e;s;s;s;s;

e;e;e;e;e;e;n;l font;drink font;n;l healer;l pit;n;u;d;s;w;l priestess;e;e;l druid;w;s;s;e;e;4n;4w;4s;4s;2e;2s;w;l alchemist;e;s;l librarian

n;e;l enchantress;w;u;w;l invoker;e;s;l conjurer;n;e;l transmuter;w;d;n;n;w;w;2w;s;s;l tori;e;s;e;l ralmoth;w;w;s;l stoddard;n;e;s;s;